Coduri Postale Romania

Informații legate de codificarea poștală, scurt istoric al codului poștal și a codurilor poștale din România, hartă codurilor poștale.

Cod poștal

Codul poștal este o serie de litere sau cifre, ori o combinație între cele două, care va fi adăugat adresei poștale în scopul sortării corespondenței. Prima țara care a folosit coduri poștale a fost Germania, la începutul anilor 1960. Majoritatea serviciilor poștale din lume au un sistem de cod poștal, excepție făcând Irlanda, Hong Kong și Nouă Zeelandă, ultima având, totuși, un sistem de cod poștal parțial. În general, aceste coduri poștale reprezintă anumite zone geografice, dar există și excepții, când codurile poștale reprezintă instituții, agenții guvernamentale sau companii comerciale mari.

Codurile poștale ZIP

Codul ZIP, un sistem de coduri poștale, introdus că un Service Mark (marca înregistrată) de USPS – Serviciul Poștal al Statelor Unite, în anul 1963, format din cinci cifre, acoperă toate numerele între 00001 și 99999 care nu reprezintă numere, ci coduri poștale. În anii 1980 s-a introdus codul ZIP+4, un sistem extins de nouă cifre, în formatul 00000-0000, care permite o localizare mult mai precisă a adresei. Termenul ZIP este prescurtarea de la Zone Improvement Plan (plan de îmbunătățire zonala) și sugerează că folosirea codurilor poștale face că scrisorile și coletele poștale să circule mult mai eficient și mai rapid. Servicemark-ul înregistrat de USPS a expirat între timp.

Codurile poștale din România

Codificarea poștal din România s-a introdus în 1974, codul poștal vechi find format din patru cifre (vechile coduri poștale).

În 2003, la 1 Mai, au intrat în vigoare noile coduri poștale, formate din șase cifre, cu o codificare detaliată până la nivel de stradă. La realizarea codului poștal au fost luate în considerare localitățile din România cuprinse în Legea nr.2/1968. Scopul noului sistem era scurtarea timpului de operare în serviciile poștale românești și eliminarea confuziilor între localitățile omonime din același județ. Iată codurile pentru localitățile cu numele Bărăști.

Semnificația codurilor poștale Românești

Semnificația codurilor poștale românești (a celor șase numere din care este format codul) este: prima cifră (0-9)reprezintă cele zece regiuni poștale în care a fost împărțită țara noastră. A două cifră (0-5) codifica județele componente ale unei regiuni poștale, București având o situație specială: cifrele 1-6 reprezintă cele șase sectoare ale municipiului, iar cifrele 7-8 reprezintă județele Giurgiu și Ilfov. Ultimele patru cifre precizează, din punct de vedere poștal, reședințe de județ, orașe, sate (cu precizarea comunei), străzi, porțiuni de străzi și imobile.

Coduri Postale

Căutarea și lista codurilor poștale Românești

Codurile poștale din România pot fi găsite cel mai ușor cu ajutorul motorului de căutarecoduri.postale.info. Codurile poștale pentru localități sunt afișate într-un tabel cu patru coloane, respectiv: județ, localitate, stradă și cod poștal, ordonate alfabetic. În cazul localităților dintr-un județ care au denumiri identice, se afișează între paranteze și denumirea comunei, în dreptul localității respective.

Coduri postale pe străzi

Codurile poștale ale străzilor cuprind denumirea străzii în ordine alfabetică, numerele imobilelor-cu și fără soț, în ordine crescătoare. Când apare afișat la o anumită adresă 1-T, această înseamnă: de la numărul 1 la toate numerele impare, iar dacă, spre exemplu apare 4-T, înseamnă: de la numărul 4 la toate numerele pare.

Coduri poștale pe județe

Codurile poștale ale celor 41 de județe (plus București) pot fi găsite în tabelul de pe prima pagină. La accesarea unui județ, se afișează toate localitățile din acest județ, în ordine alfabetică.

Coduri poștale pe orașe

Lista celor 48 de localități cu coduri poștale pe străzi se găsesc tot pe prima pagină, sub tabelul codurilor poștale pe județe.